Top LeaderBoard

יום שבת, 14 ביולי 2012

.*Boney M. -  Rasputin
בוני אם. – רספוטין.                              


There lived a certain man in Russia long ago,
היה פעם איש אחד ברוסיה לפני הרבה זמן,
He was big and strong in his eyes a flaming glow.
הוא היה גדול וחזק ובעיניו להט בוער.
Most people looked at him with terror and with fear,
רוב האנשים הביטו בו באימה ופחד,
But to Moscow chicks he was such a lovely dear.
אך לחתיכות של מוסקבה הוא היה כה יקר.
He could preach the bible like a preacher, full of ecstasy and fire.
הוא יכל להרצות על התנ"ך כמו מטיף, מלא בהתלהבות ואש.
But he also was the kind of teacher women would desire.
אך הוא גם היה מסוג המורים שנשים בו חושקות.

Ra-Ra-Rasputin,
רה – רה- רספוטין,
Lover of the Russian queen;
המאהב של המלכה הרוסית;
There was a cat that really was gone.
הייתה חתולה שבאמת נעלמה.

Ra-Ra-Rasputin,
רה – רה – רספוטין,
Russia's greatest love machine;
המאהב מספר אחת של רוסיה;
It was a shame how he carried on.
זו נהייתה בושה איך הוא המשיך במעלליו.

He ruled the Russian land, and never mind the Czar,
הוא שלט בממלכה הרוסית, ולא עשה חשבון לצאר,
But the Cossachok he danced really wunderbar.
אך את הריקוד הקוזקי הוא רקד מצוין.            
All affairs of state, he was the man to please,
בכל ענייני המדינה, הוא היה האיש שהחליט,
But he was real great when he had a girl to squeeze.
אך הוא היה ממש טוב כשהיה לו נערה לחבק.
For the queen he was no wheeling-dealer, though she heard the things he'd done.
בשביל המלכה הוא לא היה נוכל, למרות שהיא שמעה על הדברים שהוא עשה.
She believed he was a holy healer who would heal her son.
היא האמינה שהוא היה מרפא קדוש שירפא את בנה.

Ra-Ra-Rasputin,
רה- רה- רספוטין,
Lover of the Russian queen;
המאהב של מלכת רוסיה;
There was a cat that really was gone.
הייתה חתולה שבאמת נעלמה.
Ra-Ra-Rasputin,
רה - רה - רספוטין,
Russia's greatest love machine;
המאהב מספר אחת של רוסיה;
It was a shame how he carried on. 
זו נהייתה בושה איך הוא המשיך במעלליו.
But when his drinking and lusting, and his hunger for power became known to more and more people, the demands to do something about this outrageous man became louder and louder…
אך כששתינותו ותאבתו, ורעבו לכוח נודע ליותר ויותר אנשים, הדרישה לעשות משהו לגבי האיש השערורייתי הזה נעשתה חזקה יותר ויותר...

Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
.Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey
היי, היי, היי...

;This man's just gotta go," declared his enemies"
"האיש פשוט חייב ללכת", הצהירו אויביו;
But the ladies begged, "don't you try to do it, please!"
אך הנשים התחננו, "אל תנסו לעשות זאת, בבקשה!"
No doubt this Rasputin had lots of hidden charms
אין ספק שלרספוטין הזה היו הרבה קסמים חבויים.
Though he was a brute they just fell into his arms
למרות שהוא היה ברוטלי הם פשוט נפלו לזרועותיו.
,Then one night some men of higher standing
ואז לילה אחד כמה אנשים חשובים,
.Set a trap, they're not to blame
הציבו מלכודת, אי אפשר להאשימם.
Come to visit us," they kept demanding, and he really came."
"בוא לבקר אותנו," הם המשיכו לדרוש, והוא באמת בא.

Ra-Ra-Rasputin,
רה - רה - רספוטין,
Lover of the Russian queen;
המאהב של מלכת רוסיה;
They put some poison into his wine.
הם שמו קצת רעל ביינו.

Ra-Ra-Rasputin,
רה - רה - רספוטין,
Russia's greatest love-machine;
המאהב מספר אחת של רוסיה;
He drank it all and said: "I feel fine".
הוא שתה את הכול ואמר: "אני מרגיש נפלא".

  
,Ra-Ra-Rasputin
רה – רה - רספוטין,
Lover of the Russian queen;
המאהב של מלכת רוסיה;
They didn't quit, they wanted his head.
הם לא עצרו, הם רצו את ראשו.

Ra-Ra-Rasputin,
רה – רה - רספוטין,
Russia's greatest love machine;
המאהב מספר אחת של רוסיה;
And so they shot him till he was dead.
והם ירו בו עד שהוא מת.

Oh, those Russians!
הו, הרוסים האלו!

*גירגורי רספוטין – היה מיסטיקן רוסי שנחשב לבעל כוחות ריפוי על טבעיים ולבעל אישיות מהפנטת.
פירוש השם רספוטין הוא: מופקר, מורד.

רספוטין היה מקורב לחצר הממלכה של הצאר ניקולאי השני, הוא צבר כוח והשפעה בדרגים הגבוהים ועורר את קנאתם של מקורבי הצאר. הוא גם היה נודע כחובב נשים יפות ונשים אהבו אותו, והשמועה הלא מבוססת טענה שהוא היה מאהבה של אשת הצאר.

בלילה שבין ה16 ל17 בדצמבר 1916 הוזמן רספוטין על ידי חבורת קושרים שכללה את הנסיך פליקס יוסופוב- בן דודו של הצאר והדוכס הגדול דימיטרי. רספוטין חובב הנשים שמח על ההזדמנות שהוצעה לו, לשהות בחברת הנסיכה אירנה אשתו של יוסופוב.
במהלך המשתה הוגשו לו עוגות ויין מורעלים, הרעל לא השפיעה עליו וקושריו נאלצו לירות בו ואז השליכוהו לנהר הנייבה.

המיתוס המיוחס לכוחותיו העל טבעיים, מספר שהוא לא מת מהרעל או מהיריות אלא טבע בנהר.
  

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה