Top LeaderBoard

יום רביעי, 26 באפריל 2017

.Tanya Stephens – It's A Pity

טניה סטפנס – זה חבל.
I said if we never, get a chance to be together;

אם לא תהיה לנו, הזדמנות להיות ביחד;

Go with Jah, Tanya love ya, wha mi seh?

לך לשלום, טניה אוהבת אותך, מה אני אומרת?It's a pity, you already have a wife;

זה חבל, יש לך כבר אישה;

And me done have a man inna mi life;

ולי יש כבר גבר בחיי;

Rude boy it is a pity yo.

בחור שובב זה חבל יו.

I say it is a pity, you already have your wife;

אני אומרת זה חבל, יש לך כבר אישה;

And me have a one man inna mi life;

ויש לי גבר אחד בחיי;

Rude boy it is a pity yo.

בחור שובב זה חבל יו.I would a like one of these mornings to wake up and find,

הייתי רוצה באחד הבקרים להתעורר ולראות,

Your face on a pillow lying right next to mine;

את פנייך על כרית שוכב לצידי;

I would a cut out the partying the smoking and the rum;

אעזוב את הבילויים העישונים והרום;

And buss a extra wine and make we seal up a son.

ואמזוג עוד יין ואדאג שנעשה חיים.

Well every time mi fantasize me see your lips me see your eyes,

כן כל פעם שאני חולמת אני רואה את שפתייך אני רואה את עינייך,

Your trigger finger do something a left the rude girl hypnotized.

האצבע המורה שלך עושה דברים שמהפנטת בחורה שובבה.

For you it's just a thing, just another little fling;

בשבילך זה רק דבר, רק עוד סטוץ;

But for me this is heaven and the angel them a sing.

אך בשבילי זה גן עדן והמלאכים שרים.It's a pity, you already have a wife;

זה חבל, יש לך כבר אישה;

And me done have a man in a mi life;

ולי יש כבר גבר בחיי;

Rude boy it's such a pity yo.

בחור שובב זה כל כך חבל יו.

I say it is such a pity, you already have a wife;

אני אומרת זה כל כך חבל, יש לך כבר אישה;

And me have a one man in a mi life;

ולי יש גבר אחד בחיי;

Rude boy it is a pity.

בחור שובב זה חבל.For buck you up in a public and can't even touch,

להיתקל בך בין אנשים ולא יכולה אפילו לגעת,

It really fuck me up because me check for you so much.

זה באמת משגע אותי כי אתה חשוב לי כל כך.

The respect when mi have for your woman for your kids,

הכבוד שיש לי לאשתך לילדייך,

Believe me rude boy my criss, a nuh matey this.

האמן לי בחור שובב אני במשבר, אני מכירה אותה.

Who knows? Maybe one day the world will be evolved enough;

מי יודע? אולי יום אחד העולם יהיה מתקדם מספיק;

We'll share you in a civilized manner between the two of us;

נחלוק אותך בצורה תרבותית בינינו;

But until then I would a love see you again;

אך עד אז אשמח לראות אותך שוב;

Me know we have for play it by the stupid rules of sin.

אני יודעת שאנו צריכים להתנהג לפי החוקים המטופשים של החטא.Said if we never, get a chance to be together;

אם לא תהיה לנו, הזדמנות להיות ביחד;

Go with Jah, Tanya love ya, wha mi seh?

לך לשלום, טניה אוהבת אותך, מה אני אומרת?So meet me round the corner, avoid Mitzy and Lorna;

אז תפגוש אותי אחרי הסיבוב, תחמוק ממיצי ולורנה;

You know them a two of the biggest informer.

אתה יודע הם מלשינות גדולות.

I'm not starving for sex no, nah bawl out 'next no,

אני לא רעבה לסקס לא, לא מתחננת לא,

But the way how you flex really be my interest yo.

אך איך שאתה זז הורג אותי.

The you that people see a no the you and me loving,

האתה שאנשים רואים זה לא האתה שאני אוהבת,

And the you what with me go much deeper than skin.

והאתה שאיתי עמוק הרבה יותר.

I don't know exactly what it is you're feeling,

איני יודעת מה בדיוק אתה מרגיש,

But I wish this was a permanent thing yo.

אבל הלואי שזה היה משהו קבוע יו.It's such a pity, you already have your wife;

זה כל כך חבל, יש לך כבר אישה;

And me done have a man in mi life;

ולי יש כבר גבר בחיי;

Rude boy it is a pity yo.

בחור שובב זה חבל יו.

It such a pity, you already have a wife;

זה כל כך חבל, יש לך כבר אישה;

And me have a one man in mi life;

ולי יש גבר אחד בחיי;

Rude boy it is a pity.

בחור שובב זה חבל.Mi know see you belong to she, you know see me belong to him;

אני יודעת שאתה שייך לה, אתה יודע שאני שייכת לו;

Mi wouldn't want you this your queen, me would a never this my king;

לעולם לא אקח לה אותך, לעולם לא אוותר עליו;

But when you play pon my riddim and when me feel your base a swing;

אך כשאתה מנגן עליי וכשאני מרגישה את הבס שלך מתנוענע;

You left me in a turmoil, you have me head a spin.

השארת אותי מבולבלת, סובבת את ראשי.

It really make me sad for haffi waste so much water,

זה ממש עושה אותי עצובה על הביזבוז,

I think the two o' we can make a beautiful daughter.

אני חושבת שלשנינו יכולה לצאת ילדה יפה.

But it would be selfish to an innocent little youth,

אך זה יהיה אנוכי לילדה קטנה,

For bring her come and cannot tell her the truth;

להביא אותה לעולם ולא לומר לה את האמת;

Tell her the truth;

לומר לה את האמת;

Wha mi seh? go with Jah, I will always love ya.

מה אני אומרת? לך לשלום, תמיד אוהב אותך.Said if we never, get a chance to be together;

אם לא תהיה לנו, הזדמנות להיות ביחד;

Go with Jah, remember Tanya love ya…

לך לשלום, תזכור טניה אוהבת אותך...


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה